Kosten Uitbouw

Wordt de aannemer op voorhand aansprakelijk gesteld voor schade ?

Bij schade zijn wij verantwoordelijk mits duidelijk en onomstootbaar is dat dit door ons komt.